Etiket: eşin araması icin dua

Bismillahirrahmanirrahim Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen li teskunü ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten inne fi zâlike le ayatin li kavmin yetefekkerün

Aşık Eden Dua